De Barcelona al món

More Views

De Barcelona al món

Availability: In stock

€25.00
Una obra escrita per 36 autors des de 14 ciutats diferents. El llibre s’organitza a partir de les principals ciutats amb les quals l’autor ha mantingut relació al llarg de gairebé 50 anys de vida acadèmica. Al voltant de cada ciutat s’organitzen els temes i les persones que, d’una manera o una altra s’han vist influenciades per la figura i l’obra d’en Carles Carreras Verdaguer. El contingut dels capítols barreja experiències personals amb temes acadèmics, explorant al llarg del llibre la importància i la influència aconseguides en diverses àrees de la vida professional. La lògica espacial d’aquesta obra és escalar, des del més proper fins al llunyà. Arrenca amb Barcelona, el seu principal laboratori urbà i bressol de les seves primeres recerques. Continua per les ciutats de l’Estat espanyol (Lleida i Madrid), per després ampliar al conjunt de la Mediterrània (Menorca i Alexandria), d´Europa (Utrecht, Nàpols, Lisboa, Tolosa de Llenguadoc) i d’Amèrica (Sao Paulo, Rio de Janeiro, Mèxic, Filadèlfia). Per acabar, es retorna a Barcelona, espai de la utopia, des d’on es projecta la influència del seu pensament cap a les altres ciutats i cap al futur.